РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Кафедра фізико-математичних дисциплін
Перед людиною три шляхи до пізнання:
шлях мислення -   найбільш благородний,
шлях - наслідування - найбільш легкий,
і шлях особистого досвіду - найбільш важкий

                                                                  Конфуцій

        Активізація пізнавальної діяльності учнів - одна з найактуальніших  проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики. Від її вирішення залежить ефективність навчальної діяльності, яка проявляється  в міцному засвоєнні знань, стимулюванні та розвитку інтересу до навчання, формуванні самостійної думки та підготовці до самостійного життя.
       Створення умов для розвитку особистості - така мета сьогодні покладена в основу процесу навчання в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів.    Вирішуючи проблемне питання школи «Створення цілісної системи формування соціально зрілої, творчої особистості шляхом впровадження особистісно-орієнтованих інформаційно-інноваційних технологій навчання, виховання та управління», кафедра фізико-математичних дисциплін працює над пошуком та розкриттям внутрішніх резервів розвитку особистості учня. В основу навчально-виховного процесу закладається пріоритет індивідуальності та самооцінки дитини, її унікальності та власного досвіду, створюються умови, які сприяють повноцінному особистісному розвитку кожного школяра, а це педагогічно обґрунтована організація середовища, діяльності, спілкування, стимулювання тощо.
       Цьому сприяє і робота над реалізацією проблемного питання кафедри «Створення цілісної системи викладання математики, фізики, інформатики з врахуванням взаємозв’язку предметів з метою виховання всебічно розвиненої особистості», яка спрямована на те, щоб виховати в учнів правильне відношення до навчальної праці, до процесу власного пізнання при вивченні предметів, бажання оволодіти знаннями, творчо мислити. Це важливо не тільки для отримання міцних знань, але й для повсякденного життя.
Важливим фактором у діяльності кафедри є правильний підбір методів і прийомів навчання, при цьому звертається особлива увага на розвиваючу та активізуючу функцію навчання.
       Велике значення педагоги кафедри надають використанню у навчанні інноваційних технологій, інформатизації та комп’ютеризації. Застосування комп’ютерів дозволило розширити можливість подання навчальної інформації, підсилило мотивацію та інтерес до вивчення предметів, підвищило інформаційну культуру. Застосування комп’ютерних технологій допомагає вчителю у демонстрації навчального матеріалу, розв’язанні задач та тестів, перевірці знань та навичок учнів.
      Використовуючи та впроваджуючи розроблені наукою та іншими вчителями форми, методи та прийоми навчання, педагоги кафедри  вносять у них своє бачення, здібності та досвід, шукають найоптимальніші шляхи отримання знань, створюють умови для творчої роботи учнів.

Інформація
Події
Про нас
Back
Next