РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Кафедра фізико-математичних дисциплін
Проблемне питання школи:

«Удосконалення цілісної системи формування соціально зрілої, творчої особистості шляхом впровадження особистісно-орієнтованих інформаційно-інноваційних технологій навчання, виховання та управління»

Проблемне питання кафедри фізико-математичних дисциплін:

Використання сучасних технологій на уроках математики, фізики, інформатики в контексті особистісно-зорієнтованого навчання.
Проблемні питання педагогів:

Іщенко О.Т. - Формування елементів дослідницької діяльності на     уроках математики.

Сігетій І.П. - Використання інноваційно-комунікаційних технологій на уроках математики.

Калинич Н.В.  - Розвиток пізнавальних здібностей учнів на   уроках математики.

Карлова Е.С.  - Розвиток аналітичного мислення учнів на уроках    математики.

Ігнатоля Н.А. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики.

Ситар І.Д.  - Розв’язування нерівностей шкільного курсу   математики за допомогою узагальненого методу інтервалів.

Cоколова О.О. -

Комарницька О.С.  - Нестандартні уроки як засіб пізнавальної діяльності учнів.

Томаш І.М. -  Використання комп’ютерних програмних засобів   на уроках фізики як засіб активізації пізнавальної активності учнів.
 

Жабур Т.Ю.  - Розвиток зорової пам'яті та уяви на уроках інформатики.

Далекорей К.І. - Підвищення ефективності уроку інформатики шляхом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Шкелебей І.М.  - Роль диференційованого навчання на уроках   математики.

 

Інформація
Події
Про нас
Back
Next