РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Кафедра природничих дисциплін

«Дати дітям радість успіху у навчанні пробудити в їхніх серцях
почуття гордості, власної гідності»

                                                              В. Сухомлинський

ХХІ століття висуває нові орієнтири, нові вимоги до економіки, політики, особистості, намічає плани на майбутнє, суттєво підвищує роль освіти в нашому суспільстві, вимагає модернізації сучасної школи. Серед пріоритетів державної політики, зазначених у таких основних документах, як Закон України « Про загальну середню освіту», « Національна Доктрина розвитку освіти», зазначено розробку та здійснення освітніх інновацій, що якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання , виховання й управління «... нам треба підготувати людину до життя в інноваційному за типом розвитку суспільстві, що закономірно стверджується в сучасному світі. Для цього освіта і система виховання повинні переорієнтуватися на формування в дитини, молодої людини інноваційного типу мислення й готовності до інноваційного типу дій». Щоб це відбулося, потрібно упроваджувати в систему освіти новітні методики та технології навчання, матеріально - технічне та методичне забезпечення на рівні світових стандартів. Провідна місія у виконанні цих завдань належить учителеві, а полягає вона в поліпшенні якості навчання , виховання та розвитку учнів, підготовки їх до суспільно корисної праці, самостійного життя в принципово нових політичних та соціально - економічних умовах.

Тому проблемним питанням кафедри є «Діагностика і формування загальноосвітніх компетенцій учня.»

Питання організації навчально – виховного процесу обговорюються на засіданнях кафедри: це вивчення багатоваріативністі методик, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, створення умов для якісної освіти, формування життєвих компетентностей учнів , сприяння розвитку соціально адаптованої особистості; оволодіння нових освітніх технологій, що ґрунтуються на застосуванні нових ідей і засобів інформатизації, масової комунікації; застосування проективної педагогіки, основаної на індивідуальному, груповому та колективному проектуванні життєвої перспективи, та особисто-зорієнтованого навчання, центром якого є індивідуальність.

Систематична активізація самоосвітньої роботи, використання інноваційних технологій сприяла фаховому та методичному зростанню професійної майстерності вчителів кафедри, що лежить в основі успішної реалізації проблемного питання школи.

Інформація
Події
Про нас
Back
Next