РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Кафедра природничих дисциплін

Тематика засідань кафедри природничих дисциплін

Засідання №1

Тема. Організаційне засідання.

 1. Звіт голови методоб’єднання про роботу кафедри.
 2. Вивчення нормативних документів МОН та опрацювання методичних рекомендацій щодо питань вивчення природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах.
 3. Узгодження календарно-тематичних планів згідно навчальних програм та розкладу занять вчителів хімії , біології та географії
 4. Розподіл доручень та завдань між членами кафедри.
 5. Обговорення проблемних питань, над якими працюватимуть учителі.
 6. Методичне забезпечення предметних кабінетів.
 7. Аналіз результатів ЗНО з хімії, біології та географії.

Засідання №2

Тема. Реалізація компетентісного підходу на уроках у змісті освіти засобами навчальних предметів.

 1. Доповідь. Тема : « Діагностика і формування загальноосвітніх компетенцій учнів на уроках біології» Вайнагій С.М.
 2. Обговорення доповіді. Обмін думками між вчителями кафедри щодо використання компетентнісного підходу при викладанні предметів природничого циклу, завдяки якому випускник навчального закладу формується як компетентна особистість, готова до самореалізації в соціумі й особистому житті.
 3. Вивчення системи роботи вчителя біології Вайнагій С.М., та вчителя географії Котової О.М.
 4. Діяльність членів кафедри щодо розвитку творчого потенціалу учнів залучення їх до різних видів урочної і позаурочної діяльності.
 5. Організація діяльності шкільного наукового товариства; визначення тем науково- дослідницьких робіт, членів МАН
 6. Обговорення та затвердження завдань для проведення шкільних олімпіад
 7. Огляд новинок науково-методичної літератури

Засідання №3

Тема . Використання сучасних методик та технологій у навчально - виховному процесі при викладанні предметів природничих дисциплін

 1. Доповідь «Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності педагога» , педагогічні читання, Котова О.М., Вайнагій С.М.
 2. Обговорення доповіді вчителями кафедр.
 3. Вивчення системи роботи Сігеті М.Ю.
 4. Декада природничих дисциплін. Обговорення і складання тематики відкритих заходів в рамках декади природничих дисциплін
 5. Ознайомлення з новинками фахової педагогічної преси, методичної літератури.

Засідання 4.

Тема. Передовий педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності.

 1. Доповідь «Критичне мислення як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках біології.» Сігеті М.Ю.
 2. Звіти роботи вчителів в рамках атестації .
 3. Створення методики активізації навчальної діяльності учнів за допомогою програм ЗНО на уроках , хімії, біології, географії
 4. Затвердження матеріалів для педагогічної виставки
 5. Ознайомлення з новинками фахової педагогічної преси, методичної літератури

Засідання №5 (квітень).

Тема. Ефективність діяльності методичного об’єднання.

 1. Ознайомитися з документом «Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах»
 2. Підготовка учнів до ЗНО.
 3. Звіти учителів по реалізації проблемних питань за навчальний рік.
 4. Підведення підсумків роботи за навчальний рік та розробка заходів по усуненню виявлених недоліків.
 5. Планування роботи МО на наступний навчальний рік.
Інформація
Події
Про нас
Back
Next