РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
 
Кафедра природничих дисциплін

Завдання кафедри

    Вчителі кафедри природничих дисциплін Ужгородської загальноосвітньої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів своїм обов’язком бачать виконання головного завдання сучасної системи освіти ― створення умов для якісної освіти, формування життєвих компетентностей учнів , сприяння розвитку соціально адаптованої особистості. Найголовнішими ознаками особистісно - орієнтованого навчання є багатоваріативність методик, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження всіма засобами цінності й гідності дитячої особистості. Вчителі кафедри працюють над створенням та вдосконаленням методики викладання хімії, біології, географії з використанням новітніх інформаційних освітніх технологій.
    Проблемним питанням кафедри є: «Діагностика і формування загальноосвітніх компетенцій учня».
    Розв’язуючи проблему формування та розвитку ключових життєвих компетентностей учнів, вчителі кафедри прагнуть до того, щоб кожен урок сприяв становленню навчальних інтересів учнів, набуттю ними навичок самостійного поповнення знань, формуванню особистої соціально- орієнтованої позиції.

    Основні завдання кафедри:

  • використання гуманістичної педагогіки , в усій сукупності її теоретичних положень і практичних технологій;
  • оволодіння нових освітніх технологій, що ґрунтуються на застосуванні нових ідей і засобів інформатизації, масової комунікації;
  • застосування проективної педагогіки, основаної на індивідуальному, груповому та колективному проектуванні життєвої перспективи, та особисто-зорієнтованого навчання, центром якого є індивідуальність: творча, єдина, унікальна;
  • створення та розвиток матеріально-технічної бази кабінетів хімії, біології та географії (наочні посібники, дидактичні матеріали, таблиці тощо...);
  • адаптація та апробація інноваційних технологій навчання з метою індивідуалізації та диференціації навчального процесу;
  • вдосконалення методики проведення навчальних занять, виховних заходів тижнів наук , факультативних курсів;
  • впровадження комп`ютерних освітніх технологій в навчально-виховний процесс;
  • організація науково-дослідницької роботи учнів у філіях МАН;
  • корекція та створення навчальних програм в умовах оновлення шкільної хімічної освіти та переходу на профільне навчання;
  • підготовка та випуск методичних посібників.
Інформація
Події
Про нас
Back
Next