РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Цікаво знати
      Мала Академія наук України - це Всеукраїнське державно- громадське творче об’єднання учнівської молоді головним завданням якого є залучення учнів старших класів до наукової експериментальної, навчально-дослідницької роботи. Головна мета цього o6fєднання - створити умови для систематичного пошуку у розвитку й підтримки юних науковців, об'єднавши зусилля педагогічних колективів навчальних закладів різних типів у вищих навчальних закладів, академічних установу органів управління освітою. Основними засадами державної політики щодо організації діяльності Малої Академії наук України є: доступність та створення умов для навчання учнів з 10 - 11 класів у наукових гуртках, секціях, товариствах незалежно від їх місця проживання; правовий захист інтересів учнів у їхніх особистих досягнень; стимулювання та підтримка найталановитіших юних науковців; індивідуальний підхід до наукової\ дослідницької роботи, їх ініціативи та прагнень до саморозвитку та самореалізації тощо.
      Сьогодні МАН України - це 27 територіальних відділень, понад 2 тисячі наукових учнівських об'єднань, біля 30 тисяч їх учасників: слухачів, кандидатів і дійсних членів МАН.
Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Указів Президента про роботу з обдарованими та талановитими дітьми значно посилюються вимоги до організації навчально- виховної роботи та програмно-методичного забезпечення МАН. Три рівні творчого становлення її членів, аналіз підсумків щорічного Всеукраїнського конкур су-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН вимагають створення певної системи їх підготовки до науково- дослідницької роботи, проведення експериментів вміння аналізувати опрацьовану літературу, вірно визначати тему свого дослідження, домогтися корисних його наслідків тощо.