РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Оформлення наукового дослідження
Структура наукового дослідження може бути представлена у вигляді такої схеми:

•Обґрунтування актуальності теми дослідження

•Визначення об’єкта і предмета дослідження

•Постановка мети і конкретних завдань дослідження

•Відпрацювання гіпотези і теоретичних положень дослідження

•Вибір методів дослідження

•Обробка й критичний аналіз результатів дослідження

•Формулювання висновків дослідження

•Оформлення списку використаних джерел