РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Back
Next
Інформація
Події
Про нас
Засідання педагогічної ради

Людина досконало володіє лише тим,
що сама здобуває власною працею» психолог

С.Л. Рубінштейн

Інтегрування України у світовий простір стимулює соціальне замовлення на творчих, конкурентно спроможних спеціалістів, які постійно самовдосконалюються. У зв’язку з цим актуальними для сучасної школи є такі завдання – навчити учнів знаходити, обробляти, аналізувати, систематизувати, узагальнювати інформацію, добре орієнтуватися в світі, що швидко змінюється. Ці фактори ставлять перед освітою інші завдання, ніж 10 років тому. Тому основне завдання сучасної школи – це перехід від пріорітетного раніше завдання – формування знань, умінь та навичок з певного предмета – до формування в учнів груп компетентностей, тобто виховання компетентної особистості. Відбувається переорієнтація освіти зі знаннєвої парадигми на діяльнісну. З цією метою 27 грудня 2019 року було проведено засідання педагогічної ради на якому вчитель –методист, вчитель фізики Томаш І.М. провела майстер –клас з питання: «Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентісного підходу до навчально-виховного процесу». Іванна Михайлівна з акцентувала увагу на умовах таких очікуваних змін де важливого значення набуває проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів.