РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Біблія - святе письмо
         6 листопада відбувся відкритий урок з української літератури у 9-А класі.

Вчитель: Кирлик-Суран О.В.
Тема: Біблія- святе письмо (збірки літературних перекладів).
Метою уроку було ознайомити школярів з особливостями розвитку перекладної літератури; пояснити роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу; опрацювати ідейно-художній зміст програмових біблійних легенд; розвивати культуру зв'язного мовлення, синтетичне мислення, вміння уважно сприймати навчальний матеріал, робити висновки, узагальнення; виховувати зацікавлення і повагу
до літератури інших народів, зокрема Стародавнього Сходу як невід'ємної складової української національної культури, прищеплювати любов до ближнього.
   Уні були поділені на команди та займали ініціативну позицію в навчальному процесі, перетворюючи урок на живе, зацікавлене розв'язання проблеми, активний обмін думками, живу дискусію. Кожна команда отримувала різнорівневі карточки із завданням, що зумовило диференціацію  учнів. Для унаочнення теми було продемонстровано відеоматеріали, які краще допомагають учням засвоїти даний матеріал. Після кожної групи завдань робились висновки, щоб краще узагальнити та систематизувати знання учнів. З підручника учні виконували вправу творчого характеру, тим самим прикріплюючи любов до прекрасного. Доповіді учнів, які вони підготували, дали змогу перевірити знання теоретичного матеріалу, сформувати особисту думку, володіти прийомами навчальної роботи.
   Отже, на уроці використовувався принцип науковості, який базувався на використанні відеоматеріалів, підручників та додаткових джерел з української літератури; принцип систематичності та послідовності використання навчального матеріалу з урахуванням навчання від простого до складного, від відомого до невідомого; принцип диференціації навчального матеріалу, що реалізується через врахування загального розвитку учня та індивідуальних здібностей. Виховна мета уроку полягала у тому, щоб   формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати зацікавлення і повагу до літератури інших народів, прищеплювати любов до ближнього, виробляти сумлінність, працелюбство, організованість, дисциплінованість, формувати правильне розуміння загальнолюдських цінностей, виховувати національно-свідомого громадянина України.
08112013134 08112013135 08112013136 08112013137