РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Мала психолого-педагогічна рада
31 жовтня у рамках внутрішкільного контролю адміністрацією  проведено класно-узагальнюючий контроль учнів 8-х класів. Класно - узагальнюючий контроль  має  на меті з'ясування впливу різних учителів на учнів одного класу, який  дозволяє методом порівняння визначити глибину цього впливу. Класно-узагальнюючий контроль здійснювався  на паралелі  8-их  класів. У його ході перевірено весь комплекс навчально-виховної роботи, що включає в себе: 
·адаптацію у новому колективі учнів;
·діяльність усіх вчителів в одному класі (на одній паралелі);  
·включення учнів у пізнавальну діяльність; 
·прищеплення інтересу до знань;                                                           
·співпраця вчителів та учнів;                                                                            
·психологічний клімат в класному колективі.                                                          
Вивчення системи роботи вчителів - предметників в класі:
·рівень викладання предметів;
·єдність вимог до учнів;позитивна мотивація до навчання розвиток загально навчальних навичок;
·з’ясування причин пропусків уроків;
·контроль ведення шкільної документації;
·система роботи класного керівника з організації класного самоврядування.
Грунтовно виступили директор школи Іщенко О.Т., заступник директора з навчальної роботи Калинич Н.В. , які проаналізували участь учнів 8-их класів у шкільних олімпіадах. Заступник директора Станко О.С.  зробила аналіз відвіданих уроків у педагогів з навчальних предметів; охарактеризувала результати ведення учнями щоденників . Практичний психолог Станко І.Ф. дала розгорнуту характеристику кожного учня касу, з використання сучасних методик.До роботи долучилися педагоги творчої групи Палапа Г.В., Зинзикова М.Б., Белені О.І. Кожному класному керівнику (8-А Томаш І.М., 8-Б Жабур Т.Ю.,8-В Шкелебей І.М.) вироблені конкретні рекомендації щодо подальшої роботи у класі.
071120131 071120132 071120133 071120134
071120136 071120137 071120138 071120139
0711201310 0711201311 0711201312 0711201313
0711201314 0711201315 0711201316 0711201317
0711201318 0711201319 0711201320 0711201321
0711201322 0711201323 0711201324 0711201325
0711201326 0711201327 0711201328 0711201329
0711201330 0711201331