РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Back
Next
Інформація
Події
Про нас
Психолого-педагогічний семінар
          5 січня у навчальному закладі відбувся психолого-педагогічний семінар на тему:’’ Психолого - педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань учнів’’(психолог школи Граб Л.Ю.). Заступник директора з методичної роботи Станко О.С. наголосила , що   важливою умовою формування особистості учня, його пізнавальної та інтелектуальної активності є система оцінювання і стимулювання навчальної діяльності. Центральною особою в навчальному процесі є, безумовно, учень. Зусилля вчителя спрямовані на те, щоб учень навчався і  педагог повинен пам'ятати, що підвищення мотивації навчальної діяльності учня забезпечується оцінкою вчителя. Головна функція оцінки - стимулююча, що сприяє формуванню позитивної навчальної мотивації. Педагоги Белені О.І., Томаш І.М., Мельникова О.І., Зинзикова М.Б. розкрили  засоби стимулю¬вання навчальних успіхів школярів, презентуючи ’’Плакати успіху’’, підкресливши, що  до найбільш популярних засобів стимулювання відносяться:
• увага до навчальних дій учня;
• схвалення дій учня;
• визнання успіхів і удачучня;
• підтримка під час виконання навчальних завдань;
• підвищення соціальної ролі, престижу і статусу в разі успішного вико-нання учнем навчальних дій;
• оцінювання діяльності учня.