РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Back
Next
Інформація
Події
Про нас
Творча група
           17 лютого у навчальному закладі пройшло засідання творчої групи у формі  круглого стола на тему:’’ Розвиток творчого потенціалу особистості учня в процесі вивчення шкільних предметів.’’Заступник директора з методичної роботи Станко О.С. наголосила,  що  інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу всіх її громадян до якісної освіти, модернізації змісту освіти і організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя, розвиток державно-громадської моделі управління.  Керівник творчої групи Зинзикова М.Б. презентувала тему з огляду  особистісно-орієнтованих технологій.  Е.С.Карлова відмітила, що творчість не може з’явитися на порожньому місці, її треба культивувати. Кожна дитина є неповторною і водночас індивідуальною. Тому застосовувати одні і ті ж методи та форми навчання до всіх учнів класу не можна. М.Ю.Сігеті у своєму дослідженні відмітила, що у творчість кожного на уроках біології важливим є  узагальнення, експериментування та пошук  в уроках і в позаурочний час. Вчитель географії Шпеник І.В. зауважила, що у школі  дитина потрапляє у рівноправну  позицію з учителем та отримує можливість проявляти самостійність мислення, незалежність та здатність до вибору, що є основою творчості.Вчитель інформатики Т.Ю.Жабур  аргументувала, що творчий потенціал є універсальним історично еволюційним чинником, який дає людині змогу змінювати довколишнє середовище та своє життя. Цікавим був виступ члена творчої групи Белені О.І. , яка зупинилася на  дослідженні  форм організації науково-дослідної роботи як засобу ефективного розвитку творчого потенціалу учня. Педагоги виробили пропозиції і рекомендації для  роботи педагогів школи.