РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Засідання педагогічної ради
     4 червня відбулося засідання педагогічної ради на якому заслуховувалися звіти методичних служб:завідувачів кафедри, творчої групи, діяльності ШМВ:
Голомб С.В.. Комарницьку О.С., Матвійців Л.В., Мельникову О.І., Белені О.І.,
Фадєєва А.Ю.; Палапу Г.В., Філіп Г.П . Заступник директора з науково- методичної роботи Станко О. С. відзначила,що  сучасні тенденції розвитку освіти обумовили зміни в науково - методичній роботі з учителями, тобто відбувся перехід до чіткої системи організації роботи з педагогічними кадрами. Відповідно до цього метою науково-методичної роботи є надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності  та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, а також активізація творчого потенціалу кожного вчителя.
     Можна вибрати різні шляхи досягнення даної мети, але найбільш ефективним є підвищення профмайстерності вчителів через організацію роботи методичних служб,а саме: кафедр,творчої групи, участі у роботі ШМВ.
     Як відомо, науково-методична робота виконує роль сполучної ланки між життям, діяльністю конкретного педагогічного колективу і державною системою освіти, психолого-педагогічною наукою, передовим педагогічним досвідом.
     Мета та завдання науково-методичної роботи  визначають оптимальний вибір засобів їх розв’язання. Головним з цих засобів є зміст науково-методичної роботи.
     Основними напрямами підвищення профмайстерності  вчителя,  які складають зміст науково-методичної роботи, є комплекс методологічних, педагогічних, методичних, культурологічних проблем, що висуваються і розв’язуються шляхом залучення педагогів до практичної діяльності, спрямованої на підвищення рівня майстерності вчителя.
   Підсумувала сумлінну роботу, а отже, чітку і злагоджену систему    методичної роботи завідувачів кафдр та нагородила грамотами завідувачів директор навчального закладу Іщенко О.Т.