РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Copyright © 2014 by Vlad
Інформація батькам
       Зарахування на навчання до школи-інтернату, згідно з Статутом, проводиться за  
результатами конкурсних випробувань. Основне конкурсне випробування проводиться після  
закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається  
додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб  
зарахування дітей відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
       Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального  
року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.  
Для проведення конкурсних випробувань наказом директора створюється приймальна  
комісія, до складу якої також входить психолог-практик. Для участі в конкурсі  
допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (або заяви батьків або осіб, що їх  
замінюють) встановленого зразка, табеля успішності учня або свідоцтва про базову  
загальну середню освіту (за 9-й клас).
       До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамоти, інші документи, що  
підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації.
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8-го класу школи-інтернату,  
проводяться з української мови та математики, незалежно від обраного профілю навчання,  
в письмовій формі (як правило, у вигляді тестів).
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів на вільні місця,  
проводяться з української мови та профільного предмета в письмовій формі (тести):
фізико-математичний профіль - математика;
хіміко-біологічний профіль - хімія, біологія;
суспільно-гуманітарний профіль (правознавчий) - історія;
економічний - математика;
        Варіанти письмових завдань відповідають навчальним програмам відповідного класу.  
Зразки письмових завдань публікуються приймальною комісією заздалегідь.
Конкурсне випробування проходить в один день. Обсяг і тривалість написання вступниками  
письмових робіт визначає голова приймальної комісії для кожної групи окремо.
Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на  
підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни  
проведення яких визначає голова приймальної комісії.
       Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до повторних  
випробувань не допускаються.
      Результати конкурсного випробування оголошуються приймальною комісією в день  
проведення конкурсного випробування.
     Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії,  
вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох  
днів з дня проведення конкурсних випробувань і розглядається апеляційною комісією в
присутності учнів, батьків учня або осіб, що їх замінюють. Якщо апеляційна комісія змінює  
результати конкурсного випробування, вони обов'язково враховуються приймальною  
комісією при визначенні рейтингу конкурсантів.
     Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу на  
підставі рішення приймальної комісії.
     До 8-го класу спортивного профілю конкурсні випробування проводить ДЮСШ.  
Зарахування учнів на навчання проводиться приймальною комісією на основі подання  
директора ДЮСШ.
     Якщо учні за результатом конкурсного випробування набрали однакову кількість балів,  
то перевага при зарахуванні надається: відмінникам навчання, переможцям конкурсів,  
дітям-сиротам, напівсиротам, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали від аварії на  
Чорнобильській АЕС.
     Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів  
конкурсу. Учні, які зараховані на навчання до школи-інтернату, але не приступили до занять  
без поважних причин протягом 10 днів від їх початку,
відраховуються з навчального закладу.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
     Прийом документів на всі напрямки навчання приймається після зарахування учнів на  
підставі протоколу та наказу директора по школі про успішне проходження конкурсного  
відбору.
                                                         ДОКУМЕНТИ
                                      які треба принести після зарахування
                                на навчання в спеціалізовану школу-інтернат

1. Особова справа.
2. Копія свідоцтва про народження.
3. Фото 3?4 - 4 шт.
4. Медичну довідку форми №086/О (лікарський консультативний висновок).
5. Медична картка дитини форма №026/О з попереднього місця навчання.
6. Для дітей з районів - довідка №063/О (дані про профілактичні щеплення).
7. Розписка стосовно дозволу на щеплення.
8. Табель або свідоцтво та додаток про закінчення 9-го класу (оригінал).
9. Копія ідентифікаційного коду дитини.
     Учасники ІІІ, І етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін подають  
відповідні документи (посвідчення, дипломи, грамоти). Призери ІІ, ІІІ етапів конкурсів-
захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук з базових предметів  
подають дипломи (грамоти).

Слово до вступників
      Пропонований збірник програм з спеціальних дисциплін та тестових завдань з  
української мови розрахований передусім на учнів, які хочуть якомога краще підготуватися  
до конкурсних випробувань в Ужгородську загальноосвітню спеціалізовану школу-інтернат з  
поглибленим вивченням окремих предметів.
      Іспити з спеціальних предметів передбачають виявлення логічного мислення учнів;  
нестандартне рішення задач, прикладів; вміння будувати форми, площини тощо;  
відтворювати в хронологічній послідовності історичні події, робити висновки, узагальнення.
Завдання з української мови охоплюють як окремі теоретичні, так і найважливіші практичні  
аспекти шкільного курсу української мови відповідно до навчальних програм. Водночас певні  
труднощі можуть викликати окремі тестові завдання, зокрема з орфографії, бо, на жаль,
часто трапляються розбіжності, а то й різнотлумачення щодо написання тих чи інших  
слів. Тому обов’язковим є орієнтування на „Український правопис”, а також на зазначений у  
списку рекомендованої літератури „Орфографічний словник”.
      Крім того, з метою самоконтролю вступника та з огляду на його більш цілеспрямовану  
підготовку до конкурсного випробування з ураїнської мови вважаємо за доцільне внести у  
зміст самих тестових завдань і у форму їх подачі варіанти відповідей.
      Переконані: кожен учень здатен самостійно і правильно розв’язати пропоновані завдання  
і успішно подолає рубіж вступу до Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-
інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.
ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату
з поглибленим вивченням окремих предметів
Закарпатської обласної ради