РАДІ БАЧИТИ ВАС
НА НАШОМУ САЙТІ

Back
Next
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернатУжгородська загальноосвітня спеціалізована школа - інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної радиз поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Про нас
Події
Інформація
          Основні принципи роботи Ужгородської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з  
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської  
обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації  
особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня  
як майбутнього професіонала, здатного до критичного  
мислення та аналізу соціально-економічних потреб у  
житті суспільства, створення умов для підвищення  
професійного рівня педагогів та рівня інформаційної  
компетентності
Візітівка школи

      Основні принципи роботи Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради спрямовані на забезпечення реалізації особистісно зорієнтованих технологій, підготовку учня як майбутнього професіонала, здатного до критичного мислення та аналізу соціально-економічних потреб у житті суспільства, створення умов для підвищення професійного рівня педагогів та рівня інформаційної компетентності                                                                                                                                                                             

       У сучасний період становлення нових суспільних відносин в Україні зростає попит на обдаровану особистість, на творчих, діяльних, інтелектуально й духовно розвинених громадян.
       Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті зазначає, що система освіти має забезпеччувати «розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримку обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості».
       Розв'язувати проблему підготовки якісного рівня випускника навчального закладу, примножувати науковий і духовний потенціал нашого народу, сприяти інтеграції середньої і вищої освіти, виховувати громадянина - людину з усвідомленням своїх прав і обов'язків, яка дотримується норм і правил співіснування, прийнятих в суспільстві, - мета Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради.
        Реалізації вищеназваних завдань сприяють створені у школі умов вільного вибору змісту, форм і методів навчання у відповідності із здібностями і бажаннями учнів, використання варіативних навчальних планів і програм, які дають змогу врахувати особливості особистості.
        У навчальному закладі для обдарованих дітей створюються умови для застосовування інноваційних технологій; навчально-виховний процес орієнтований на розвиток обдарованості, здібностей учнів.

Головна мета діяльності навчального закладу:
„Створення цілісної системи формування соціально зрілої творчої особистості шляхом впровадження особистісно орієнтовних, інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів через впровадження інноваційно-інформаційних технологій навчання, виховання та управління.

Школа успіху - це:
• відкритість, оптимальність вибору змісту навчання та виховання, спрямованого на розвиток професійної компетентності, досвіду, творчої діяльності;
• багатоперспективність у виборі форм, методів і технологій роботи з учнями;
• варіативність та випереджальний характер методичних послуг;
• впровадження в практику роботи школи інформаційних технологій, прогностичного підходу у всіх ланках навчально-виховного процесу;
• впровадження та супровід нового покоління навчальної літератури - електронних засобів навчання;
• поєднання індивідуальних, групових і колективних форм комп’ютерно-орієнтовного навчання;
• впровадження проектної діяльності;
• робота у секціях МАН України;
• навчання у віртуальному освітньому просторі; інформаційний обмін за допомогою електронної мережі (Internet);
• участь у роботі науково-практичних конференцій школи, УжНУ;
• психологічний супровід: діагностика і консультування, психологічні тренінги;
• зміцнення здоров’я та розвиток фізичних і духовних можливостей учнів.

Директор школи
Олена Іщенко