НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ:
ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ужгородський науковий ліцей Ужгородський науковий ліцей
          Забезпечення на території області  
провадження освітньої діяльності на основі дослідно-  
орієнтованого навчання, спрямованого на залучення  
та підготовку підготовку учнівської молоді до наукової  
і науково-технічної діяльності, поглиблене вивчення  
профільних предметів, набуття учнями  
компетентностей, необхідних для подальшої  
діяльності. Забезпечення підготовки майбутніх  
вчених особистостей, здатних до інноваційної  
діяльності, прийняття системних рішень.
Copyright © 2014 by Vlad
Фінансові звіти

ІІ квартал

Баланс Форма 1-дс Звіт про фінансові результити форма № 2-дс Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма №2м Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма № 4-1м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду форма №4-3м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд форма №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд форма №7м 

ІIІ квартал

Баланс Форма 1-дс Звіт про фінансові результити форма № 2-дс Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Звіт про надходження та використання коштів отриманих як виплата за послуги Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загального фонду Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціального фонду

За рік

Баланс Форма № 1-дс Звіт про фінансові результати Форма № 2-дс Звіт про рух грошових коштів Форма № 3-дс Звіт про власний капітал Форма № 4-дс Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік Форма № 5-дс Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Форма № 2м Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги Форма № 4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Форма № 4-2м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду форма №4-3м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд форма №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд форма №7м

Back
Next
Back
Next
Інформація
Події
Про нас