НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ:
ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ужгородський науковий ліцей Ужгородський науковий ліцей
          Забезпечення на території області  
провадження освітньої діяльності на основі дослідно-  
орієнтованого навчання, спрямованого на залучення  
та підготовку підготовку учнівської молоді до наукової  
і науково-технічної діяльності, поглиблене вивчення  
профільних предметів, набуття учнями  
компетентностей, необхідних для подальшої  
діяльності. Забезпечення підготовки майбутніх  
вчених особистостей, здатних до інноваційної  
діяльності, прийняття системних рішень.
 
Наукова діяльність

Наукові здобутки педагогів

Результати науково-дослідницької роботи учнів

Участь у МАН

На базі закладу освіти функціонує філія Малої академії наук. Учні 10-11 класів фізико-математичного профілю, хіміко-біологічного, профілю української філології та економічного профілю протягом 1 семестру працюють над написанням науково-дослідницької роботи. Щорічно у жовтні відбувається відкриття філії Малої академії наук України, безпосередніми учасниками якого є викладачі, доценти, кандидати наук УжНУ Підготовка учнів здійснюється відповідно до Загальних положень підготовки наукових досліджень у системі Малої академії наук Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 № 259 „Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.04.2014 за № 407/25184
Учні працюють у 12-ти відділеннях МАН України та 57 секціях. Науковими керівники виступають безпосередньо педагоги закладу освіти та викладачі УжНУ. Також заклад освіти щорічно видає Збірник тез учасників II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України (Відповідальна Станко О. С.)

Результативність діяльності МАН у 2021-2022 навчальному році

Співпраця з УЖНУ

У здійсненні наукової діяльності закладу освіти слід відзначити співпрацю з викладачами УжНУ, адже наука сьогодні стрімко розвивається, втілюючи інноваційні підходи і методи у формуванні шкільної освіти. Йдеться насамперед про кафедри фізико-математичних, природничих, суспільно-гуманітарних дисциплін. Співпраця з УжНУ здійснюються за такими напрямками: фізичний, математичний, філологічний, хімічний, біологічний, інформатичний. Педагоги закладу освіти ефективно співпрацюють з вище зазначеними кафедрами ДВНЗ «УжНУ» (Міщанин В. В., Кузьма О.Ю. Толочко Н.В. Міца О.В., Вапнічний С. Д.)

2022 -2023 рік
Станко О. С. Іваниш С. М.
Рецензія на освітню програму «Історія» спеціальності 014 Середня освіта підготовки фахівців першого(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія»

Переможці ІII етапу конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт МАН-2023-2024
Переможці ІI етапу конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт МАН-2023-2024
Переможці І етапу конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт МАН-2023-2024
Що таке Мала Академія Наук України?
Перелік віддділень та секцій МАН
ОНОВЛЕНІ вимоги до написання науково-дослідницьких робіт МАН
Вимоги оформлення науково-дослідницької роботи
Збірник тез доповідей Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Інформація
Події
Про нас
Back
Next

У ліцеї сформовані методичні комісії:

  1. Методична комісія фізико-математичних дисциплін (Завідувачка Комарницька О. С.)
  2. Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін (Завідувачка Іваниш С. М.)
  3. Методична комісія хіміко-біологічних дисциплін (Завідувачка Голомб С. В.)
  4. Методична комісія іноземних мов (Завідувачка Мельникова О. І.)
  5. Методична комісія здоров’я, класних керівників та вихователів(Кепич Д. І.)
Планування наукової діяльності систематично висвітлюється на засіданнях педагогічної ради, на засіданнях кафедр, на засіданнях методичної ради. У закладі також сформована Творча група .