НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ:
ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Back
Next
Ужгородський науковий ліцей Ужгородський науковий ліцей
Про нас
Події
Інформація
          Забезпечення на території області  
провадження освітньої діяльності на основі дослідно-  
орієнтованого навчання, спрямованого на залучення  
та підготовку підготовку учнівської молоді до наукової  
і науково-технічної діяльності, поглиблене вивчення  
профільних предметів, набуття учнями  
компетентностей, необхідних для подальшої  
діяльності. Забезпечення підготовки майбутніх  
вчених особистостей, здатних до інноваційної  
діяльності, прийняття системних рішень.
Візитівка ліцею

 Діяльність закладу освіти відповідає вимогам Положення про науковий ліцей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 438.

У закладі освіти наявні умови для надання якісних освітніх послуг учням 8 – 11 класів із усієї області, облаштовано пансіон для цілодобового перебування дітей. Заклад здійснює підготовку учнів за фізико-математичним, природничим та суспільно-гуманітарним спрямуванням, є філією Закарпатського відділення Малої академії наук України. До здійснення освітнього процесу залучено чотири кандидати наук, два педагоги мають почесне звання „Заслужений вчитель України”.

За останні п’ять років заклад освіти займає лідируючі позиції в області за кількістю призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. За цей період 26учнів вибороли призові місця на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та 22 стали призерами ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів МАН України, шестеро учнів стали призерами міжнародних олімпіад.

Закладом освіти 16 вересня 2020 року терміном до 31 грудня 2029 року підписано договір про співпрацю із державним вищим навчальним закладом „Ужгородський національний університет”.

Відповідно до договору матеріально-технічна база ДВНЗ „УжНУ” може використовуватися для провадження наукової, навчальної, дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності учнів закладу освіти. Відповідно до пункту 6 «Положення про науковий ліцей» проведено позаплановий інституційний аудит, за результатами якого заклад освіти визначений засновником як науковий ліцей.

Реалізація стратегії розвитку наукового ліцею забезпечить підвищення якості освіти її здобувачів, її інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості, а це:
  • Створення системи освіти нового покоління відповідно до вимог часу, що забезпечує повноту реалізації функції якісної освіти.
  • Підвищення якості результатів навчання випускників.
  • Створення позитивного іміджу, поширення досвіду успішного надання освітніх послуг, забезпечення необхідних науково-методичних, організаційних та матеріально-технічних умов.
  • Наявність педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації освітнього процесу, власного творчого безперервного професійного зростання.
  • Створення ефективної системи забезпечення розвитку дитини – представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.
Директор
Олена Іщенко