НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ:
ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ужгородський науковий ліцей Ужгородський науковий ліцей
          Забезпечення на території області  
провадження освітньої діяльності на основі дослідно-  
орієнтованого навчання, спрямованого на залучення  
та підготовку підготовку учнівської молоді до наукової  
і науково-технічної діяльності, поглиблене вивчення  
профільних предметів, набуття учнями  
компетентностей, необхідних для подальшої  
діяльності. Забезпечення підготовки майбутніх  
вчених особистостей, здатних до інноваційної  
діяльності, прийняття системних рішень.
Фінансові звіти

І квартал

Баланс Форма 1-дс Звіт про фінансові результити форма № 2-дс Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма №2м Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма №4-1м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд форма № 7м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду форма №4-3м

ІI квартал

Баланс Форма 1-дс Звіт про фінансові результити форма № 2-дс Звіт про надх і вик інших надходжень спец фонду Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма №4-1м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма №2м Довідка

ІII квартал

Баланс Форма 1-дс Звіт про фінансові результити форма № 2-дс Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма №2м Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма №4-1м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду форма №4-3м<

За рік

Баланс на 01.01.2020 Форма №1-дс Звіт про власний капітал за 2019 рік Форма №4-дс Звіт про власний капітал Форма №4-дс Звіт про надх і викор інших надходжень Форма №4-3м Звіт про надх і викор коштів отриманих за ін джерелами Форма №4-2м Звіт про надх і викор коштів, отриманих як плата за послуги Форма №4-1м Звіт про надх та вик коштів Форма №2м за 2019р Звіт про рух грошових коштів Форма №3-дс Звіт про фін рез-ти за 2019 рік Форма №2-дс Примітки до річної фін звітності за 2019 рік
Back
Next
Back
Next
Інформація
Події
Про нас