НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ:
ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ужгородський науковий ліцей Ужгородський науковий ліцей
          Забезпечення на території області  
провадження освітньої діяльності на основі дослідно-  
орієнтованого навчання, спрямованого на залучення  
та підготовку підготовку учнівської молоді до наукової  
і науково-технічної діяльності, поглиблене вивчення  
профільних предметів, набуття учнями  
компетентностей, необхідних для подальшої  
діяльності. Забезпечення підготовки майбутніх  
вчених особистостей, здатних до інноваційної  
діяльності, прийняття системних рішень.
 
Методична комісія класних керівників та вихователів

«Класному керівнику та вихователю повинні бути притаманні
якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям
все найкраще, так і педагог вкладає всю свою душу в учнів.
У цьому внутрішній зміст професії.»

                                                                В. Сухомлинський


Методична проблема школи на навчальний рік: Динамічні умови розвитку пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу.

Проблемне питання методичної комісії класних керівників та вихователів: Формування нової філософії освіти на основі сучасних концепцій організації повчально-виховного процесу.

Мета виховання: Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізовується в соціумі як громадянин, сім*янин, професіонал.

Головні завдання методичної комісії класних керівників та вихователів:

Інформація
Події
Про нас
Back
Next