НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ:
ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ужгородський науковий ліцей Ужгородський науковий ліцей
          Забезпечення на території області  
провадження освітньої діяльності на основі дослідно-  
орієнтованого навчання, спрямованого на залучення  
та підготовку підготовку учнівської молоді до наукової  
і науково-технічної діяльності, поглиблене вивчення  
профільних предметів, набуття учнями  
компетентностей, необхідних для подальшої  
діяльності. Забезпечення підготовки майбутніх  
вчених особистостей, здатних до інноваційної  
діяльності, прийняття системних рішень.
Методична комісія класних керівників та вихователів

«Класному керівнику та вихователю повинні бути притаманні
якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям
все найкраще, так і педагог вкладає всю свою душу в учнів.
У цьому внутрішній зміст професії.»

                                                                В. Сухомлинський

Іваниш Світлана Михайлівна – класний керівник - Проблемне питання – «Формування національної культури особистості учня через інтерес до історії свого народу»

Стегура Сніжана Євгенівна – класний керівник – Проблемне питання - «Формування учнів інтересу до науково-пошукової діяльності через форми інтелектуально-пізнавальних ігор»

Шимон Вікторія Георгіївна – класний керівник - Проблемне питання - -«Формування в учнів риси толерантності через інтерес та любов до світової культури»

Голомб Світлана Василівна – класний керівник - Проблемне питання - «Вплив учнівського колективу на формування громадянської і правової позиції особистості учня та її активної життєвої позиції»

Стецевич Тетяна Віталіївна – класний керівник - Проблемне питання - «Розвиток творчого потенціалу учнів, реалізація їх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності»

Сігеті Мар’яна Юріївна – класний керівник - Проблемне питання - «Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб з метою формування єдиного колективу»

Рогатин Людмила Ігорівна – класний керівник - Проблемне питання - «Згрупування учнівського колективу формування у нього українського менталітету на основі відродження національних традицій свого народу орієнтація на загальнолюдські цінності моралі»

Стегней Катерина Олександрівна – класний керівник - Проблемне питання - «Формування активної життєвої позиції, культури мовлення і спілкування, навичок здорового способу життя»

Матвійців Леся Василівна – класний керівник - Проблемне питання - «Формування організаційних навичок, вміння співвідносити власні інтереси і бажання з інтересами та бажаннями інших людей як основа згуртування класного колективу»

Зинзикова Марина Борисівна – класний керівник - Проблемне питання - «Інформаційно-комунікаційні технології та диференційований підхід у вихованні творчої особистості учня»

Шульженко Людмила Геннадіївна – класний керівник – Проблемне питання -  «Виховання  «високоморального»  підліткового  покоління  на  основі  відродження  національних традицій  свого  народу»

Кепич  Діана Іванівна – класний керівник – Проблемне питання - «Створення  згуртованого  та  працездатного колективу  через  виховання  в  учнів  потреби  у  самовдосконаленні»

Повханич  Світлана Михайлівна – класний керівник – Проблемне питання  - «Роль «здоров’язберігаючих»  технологій  у  формуванні  особистості старшокласника, а також  згуртуванні  класного  колективу» 

Котова Оксана Миколаївна – класний керівник – Проблемне питання -  «Формування  навичок  здорового  способу  життя  у  дітей  підліткового  віку» 

 Матьовка Людмила Миколаївна – класний керівник – Проблемне питання -     «Проблема  згуртування  класного  колективу з метою адаптації в новому  навчальному  закладі»

Котик  Валерія  Степанівна - вихователь - Проблемне питання -  « Розвиток  в  учнів  уміння  міжособистісного спілкування  на  основі  гуманізму»

Хила  Ярослава Андріївна – вихователь – Проблемне питання  «Виховання  моральності  та  людяності за  педагогічною  спадщиною Василя  Олександровича  Сухомлинського»

Попович  Олеся Іванівна – вихователь – Проблемне питання  - «Формування в учнів активної життєвої позиції  у боротьбі за збереження навколишнього середовища та сприяння вихованню екологічної культури поведінки»

Вороняк  Віра Іванівна – вихователь - Проблемне питання - «Формування  основ  моральної  культури  учнів через  інтерес  та  любов  до  звичаїв  і  традицій рідного  народу»

Доценко Наталія Анатоліївна – вихователь – Проблемне питання - «Формування  в  учнів  мотивації  дбайливого ставлення  до  життя  та  здоров’я»

Головей Андріана Іванівна – вихователь – Проблемне питання  - «Формування  в  учнів  почуття  національної гідності  через  розвиток  відчуття  своєї  належності  до  України  та  поваги  до  звичаїв  свого  народу»

Деревляник Олександр Євгенович –вихователь Проблемне питання - «Пріоритетні шляхи формування учнів стійкої життєвої позиції через утвердження здорового способу життя»

Шийчин Діана Русланівна – вихователь Проблемне питання «Формування  в  учнів  національної  свідомості  на засадах  українського  народу»

Бобаль Михайло Михайлович – вихователь – Проблемне питання «Моральне  виховання  через  інтерес та повагу до культури  та  менталітету  різних  народів  як  вагомий  аспект  у становленні  особистості»

Інформація
Події
Про нас
Back
Next